• ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องอินเตอร์คอม [1 กุมภาพันธ์ 2564]
  • ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่สายแพทย์ [1 กุมภาพันธ์ 2564]
  • ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องอเนกประสงค์ [1 กุมภาพันธ์ 2564]
  • ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. (ถุงมือ) [1 กุมภาพันธ์ 2564]
  • ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อคลุมผ้าตัดแขนยาว [1 กุมภาพันธ์ 2564]
  • ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเข็นผู้ป่วยปรับเอนนอน [25 มกราคม 2564]
  • ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถเข็นวางเครื่องมือสแตนเลส [25 มกราคม 2564]
  • ซ่อมระบบ Suction Pipeline [25 มกราคม 2564]
  • ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบไฟรถพยาบาล [25 มกราคม 2564]
  • ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ. [25 มกราคม 2564]

  • ดูประกาศทั้งหมด