• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สป.ถาวร สาย พ. (งบพัฒนา) / [13 มีนาคม 2562]
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สป.ถาวร สาย พ. (งบลงทุน) / [5 กุมภาพันธ์ 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 178/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 กุมภาพันธ์ 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 179/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 กุมภาพันธ์ 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 180/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 กุมภาพันธ์ 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 181/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 กุมภาพันธ์ 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่176/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 กุมภาพันธ์ 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 177/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 กุมภาพันธ์ 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 177/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [27 กุมภาพันธ์ 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 174/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26 กุมภาพันธ์ 2562]

  • ดูประกาศทั้งหมด