• ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมมุ้งลวดห้องพักขยะติดเชื้อ [3 ตุลาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ออสโมซิส [18 ตุลาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบ [17 ตุลาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบ [17 ตุลาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ตามวงรอบ [16 ตุลาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์และแบตเตอรี่ตามวงรอบ [16 ตุลาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำลูกประคบสมุนไพร [7 ตุลาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัตถุดิบทำน้ำสมุนไพร [4 ตุลาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานบ่อบำบัดน้ำเสีย [25 กันยายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมประตูห้องพักคอย 1 [17 กันยายน 2562]

  • ดูประกาศทั้งหมด