• ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม [2 พฤษภาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อข้าวสารหอมมะลิ [2 พฤษภาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ สป.ถาวร สาย แพทย์ จำนวน 2 รายการ [9 เมษายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง [24 เมษายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง [24 เมษายน 2562]
  • ซื้อ สป.ถาวร สาย พ. จำนวน 2 รายการ [2 เมษายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาถังเคมีดับเพลิง [2 เมษายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยาที่ 219/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 เมษายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยาที่ 220/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 เมษายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยาที่ 221/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 เมษายน 2562]

  • ดูประกาศทั้งหมด