• ซื้อ สป.ถาวร สาย พ. (เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้) [25 มีนาคม 2563]
  • ซื้อ สป.ถาวร สาย พ. (เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้) [12 มีนาคม 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมคืนสภาพฝ้าเพดานแผนกหอผู้ป่วยใน รพ.ค่ายกาวิละ / [3 มกราคม 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ จำนวน 62 รายการ [4 ธันวาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างคืนสภาพฝ้าเพดานและหลังคาห้องพยาธิ [2 ธันวาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 105/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธันวาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 106/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ธันวาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 103/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ธันวาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 104/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 ธันวาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์/อุปกรณ์บำบัดรักษาโรค ที่ 99/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9 ธันวาคม 2562]

  • ดูประกาศทั้งหมด