• ผู้ชนะเสนอราคาซื้อก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ [14 กรกฎาคม 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบ [24 มิถุนายน 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 300/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 มิถุนายน 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 299/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 มิถุนายน 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบ [11 มิถุนายน 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์ [11 มิถุนายน 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 297/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11 มิถุนายน 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ [11 มิถุนายน 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ [11 มิถุนายน 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา ที่ 294/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [10 มิถุนายน 2563]

  • ดูประกาศทั้งหมด