• ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ [12 มิถุนายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถเข็นชนิดปรับนอนได้ [5 มิถุนายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม [2 พฤษภาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อข้าวสารหอมมะลิ [2 พฤษภาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ [17 พฤษภาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมคอมพิวเตอร์ [17 พฤษภาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อแก็สหุงต้ม [14 พฤษภาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน [13 พฤษภาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ [10 พฤษภาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมหม้อต้มแผ่นประคบร้อน [7 พฤษภาคม 2562]

  • ดูประกาศทั้งหมด