• ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมเครื่อง EKG [20 ตุลาคม 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนล้อสำหรับเครื่อง Shortwave [20 ตุลาคม 2563]
  • ผู้ชนะราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง สาย พ [20 ตุลาคม 2563]
  • ผู้ชนะราคา ซ่อมเครื่อง EKG Recorder [20 ตุลาคม 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมเครื่อง Ultrasound [20 ตุลาคม 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมเครื่อง Unit ทำฟัน [20 ตุลาคม 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถเข็นผู้ป่วยปรับเอนนอน [20 ตุลาคม 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ [20 ตุลาคม 2563]
  • ผู้ชนะราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ [20 ตุลาคม 2563]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซักผ้า [19 ตุลาคม 2563]

  • ดูประกาศทั้งหมด