• ผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ จำนวน 62 รายการ [4 ธันวาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างคืนสภาพฝ้าเพดานและหลังคาห้องพยาธิ [2 ธันวาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง [27 พฤศจิกายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวงรอบ [27 พฤศจิกายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมรถตู้พยาบาล [19 พฤศจิกายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์และแบตเตอรี่ [17 พฤศจิกายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อ สป.สิ้นเปลืองทันตกรรม [14 พฤศจิกายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อ สป.สาย พ. จำนวน 83 รายการ [14 พฤศจิกายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน พ.ย.62 [1 พฤศจิกายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ [7 พฤศจิกายน 2562]

  • ดูประกาศทั้งหมด