• ผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัดลมเพดาน [2 กันยายน 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ [21 สิงหาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมระบบท่อน้ำประปาที่จ่ายเข้าถังพักน้ำ [13 สิงหาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงลิฟต์ [8 สิงหาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยาที่ 348/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 สิงหาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยาที่ 349/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 สิงหาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยาที่ 350/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8 สิงหาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยาที่ 345/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 สิงหาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยาที่ 346/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 สิงหาคม 2562]
  • ผู้ชนะเสนอราคาซื้อยาที่ 347/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [7 สิงหาคม 2562]

  • ดูประกาศทั้งหมด