ตารางออกตรวจแพทย์

จักษุวิทยา (ตา)
พันเอกสมชาติ ภิญโญพรพานิชย์
วันที่ออกตรวจ พุธ เวลา 08.30น. - 12.00น.
 
 
 
 
โสต ศอ นาสิก (หู คอ และจมูก)
พันเอกหญิง นิภาพรรณ ธรรมเดชศักดิ์
วันที่ออกตรวจ จันทร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
อังคาร เวลา 08.30น. - 12.00น.
พฤหัส เวลา 08.30น. - 12.00น.
ศุกร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
 
*** ทุกวันอังคารและวันพฤหัส มีการตรวจการได้ยิน (Audiogram)
กระดูกและข้อ
พันโทธิติ สุธีรศานต์
วันที่ออกตรวจ จันทร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
พุธ เวลา 08.30น. - 12.00น.
พฤหัส เวลา 08.30น. - 12.00น.
 
 
อายุรกรรม
พันเอกสุวัจน์ เทียมถนอม
วันที่ออกตรวจ จันทร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
อังคาร เวลา 08.30น. - 12.00น.
พุธ เวลา 08.30น. - 12.00น.
 
 
พันตรีสุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์
วันที่ออกตรวจ จันทร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
อังคาร เวลา 08.30น. - 12.00น.
พุธ เวลา 08.30น. - 12.00น.
พฤหัส เวลา 08.30น. - 12.00น.
ศุกร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
ทันกรรม
พันตรีหญิง ฦๅชุภรณ์ มั่นศุข
วันที่ออกตรวจ จันทร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
พุธ เวลา 08.30น. - 12.00น.
ศุกร์ เวลา 08.30น. - 12.00น.
 
 
บริการตรวจโรคทั่วไป
วันที่ออกตรวจ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 16.00น.
เพื่อความสะดวกสามารถสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าได้ที่ 053-245-784