ตารางออกตรวจแพทย์

เพื่อความสะดวกสามารถสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าได้ที่ 053-245-784 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ