บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องฟอกเลือดรวมทั้งสิ้น 37 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องฟอกเลือด 32 เครื่อง
และเครื่องฟอกเลือดแบบออนไลน์ 5 เครื่อง เปิดบริการ 3 รอบต่อวัน ไม่มีวันหยุดเริ่มบริการเวลา 06.00 น. , 11.00 น.และ 15.00 น. หน่วยไตเทียมเป็นหน่วยที่มีบริการการตรวจประเมินน้ำส่วนเกินในร่างกายด้วยเทคโนโลยี BIA Bioimpedance Analysis เป็นหน่วยแรกในเชียงใหม่และภาคเหนือ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม พยาบาลไตเทียมและพยาบาลโรคไตคอยดูแลในการฟอกไต สามารถติดต่อสอบถาม/จองคิว ได้ที่เบอร์โทร 053-249489 ต่อ 801,092-495-3656