11111

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกาวิละ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 285 ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-245-784 โทรสาร 053-245-783


h2