อวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และให้โอวาทแก่กำลังพลโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พ.อ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และให้โอวาทแก่กำลังพลโรงพยาบาล ในการทำงานเป็นทีม การเตรียมรับมือกับสถาณการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 การดำรงชีวิตวิถีใหม่(New normal) และชื่นชมการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพให้ดีต่อเนื่องต่อไป

Share