เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะเข้าตรวจเยี่ยม

วันที่ 3 ธ.ค.63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมรพ.ค่ายกาวิละ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของรพ. เยี่ยมชมการจัดตั้งรพ.สนาม และให้โอวาทแก่กำลังพลรพ.ค่ายกาวิละ โดยมีพ.อ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผอ.รพ.ค่ายกาวิละและกำลังพลร่วมต้อนรับ

Share