บริการตรวจร่างกายประจำปีทหาร ปี 64

โรงพยาบาลค่ายกาวิละเปิดให้บริการตรวจร่างกายประจำปีผ่านระบบออนไลน์ของกำลังพลทหาร งปประมาณปี 64 ในห้วงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเปิดให้บริการคัดกรองและเลือกวันตรวจ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

Share