การป้องกันเเละเฝ้าระวังจากการบาดเจ็บจากความร้อน

ในวันที่ 24 ส.ค.63 รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย ร.อ.ภัทรวุฒิ ใจทองคำ อายุรแพทย์ รพ.ค่ายกาวิละ ร่วมกับหน่วยส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายกาวิละ ทำการนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.7พัน.2
ห้วงก่อนการฝึก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/63 ในเรื่อง

การปฐมพยาบาลเเละซักซ้อมการส่งต่อผู้ป่วยโรคลมร้อน ร่วมกับรพ.เชียงดาว รพ.ในพื้นที่
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share