เปิดบริการนวดแผนไทย

โรงพยาบาลค่ายกาวิละเปิดให้บริการนวดแผนไทย ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายล่ะเอียดได้ที่ 053-245784 ต่อ 107

Share