โรงพยาบาลค่ายกาวิละร่วมรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 28 มกราคม 2563 รพ.ค่ายกาวิละ นำโดยพ.อ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ พ.ต.สุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์ อายุรแพทย์รพ.ค่ายกาวิละ และ พ.ต.หญิง พวงผกา ภาคินสกุลพัฒน์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันพร้อมคณะ ร่วมรณรงค์และให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า 2019 การสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง และร่วมแจกหน้ากากอนามัยแก่ชุมชนรอบค่ายกาวิละ ศูนย์การค้าเมญ่า และประตูท่าแพ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share