พันตรีสุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์ อายุรแพทย์โรงพยาบาลค่ายกาวิละ พร้อมด้วยพันตรีหญิง อัศวจิรา ยะถา พยาบาลเข้าเยี่ยมเวรยามจุดบริการประชาชน

ในวันที่ 30 ธ.ค.62 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มอบหมายให้ พันตรีสุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์ อายุรแพทย์โรงพยาบาลค่ายกาวิละ พร้อมด้วยพันตรีหญิง อัศวจิรา ยะถา พยาบาลเข้าเยี่ยมเวรยามจุดบริการประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่2563 ณ จุดบริการประชาชนหนองหอย และทางหลวงหมายเลข 11 แยกต่างระดับสารภี ได้พบปะพูดคุยพร้อมมอบของบำรุงขวัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share