เจ้าหน้าที่นายสิบพยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เข้าร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่

เนื่องในเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2563
ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค.2562-7 ม.ค.2563 เจ้าหน้าที่นายสิบพยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เข้าร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ตลอด 24 ชม.ณ จุดบริการแยกหนองหอย

ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2562-2 ม.ค.2563 เจ้าหน้าที่นายสิบพยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เข้าร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ตลอด 24 ชม.ณ จุดบริการทางแยกต่างระดับสารภี

Share