โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 1 จำนวน 4 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 27 ธันวาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

 

Share