พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก

เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย พ.อ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้จัดหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 110 ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share