พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี 2562

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกาวิละโรงพยาบาลค่ายกาวิละ

Share