จัดหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย พ.อ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้จัดหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระกุศล ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ มีผู้เข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 100 ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share