รพ.ค่ายกาวิละได้ออกให้บริการทางการแพทย์ และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

ในวันที่ 2 กันยายน 2562หน่วยแพทย์เดินเท้ารพ.ค่ายกาวิละนำโดย พ.ต.หญิง อภิญญา เมืองมูล พยาบาล รพ.ค่ายกาวิละได้ออกให้บริการทางการแพทย์ และตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2562 ณ บ.แม่กุ้งน้อย ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share