การเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน

ในวันที่18 ก.ย.62 ทีมนำทางคลีนิค (Patient care team)รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย พ.ต.สุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์ อายุรแพทย์ รพ.ค่ายกาวิละ ได้จัดอบรมโครงการ “การเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน” จากวิทยากรแบบสหวิชาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ ห้องประชุมกาวิละ รพ.ค่ายกาวิละ

Share