กิจกรรมรณรงค์ วันยุงโลก “ค่ายทหารปลอดยุง”

ในวันที่ 21 สิงหาคม เวลา 13.45 น.พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันยุงโลก “ค่ายทหารปลอดยุง”โดยมี พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ และกำลังพล ร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรม ถือป้าย แต่งชุดยุงลาย ร้องเพลงเพื่อกระจายเสียง นำร่องให้ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่งแพร่เชื้อและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ภายในหน่วยและบ้านพักภายในค่ายกาวิละ นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ประชาชนทำลายแหล่งน้ำท่วมขังในชาม กาละมัง ยางรถยนต์ หรือภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะลูกน้ำ เพื่อช่วยกันกำจัดยุงลาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ กองบัญชาการมนฑลทหารบกที่ 33ค่ายกาวิละ

Share