พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและกำลังพลโรงพยาบาลค่ายกาวิละเข้าร่วม และร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายกาวิละ

Share