แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๖ อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้
ให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัว ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เพื่อทำการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 09.00 นาฬิกา หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก ดังกล่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วค

Share