รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2561
ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เวลา 08.30 – 16.00 นาฬิกา
ลายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดเพิ่มเติม

Share