งานกีฬาประเพณีประจำปี 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ เป็นประธานในพิธีเปิด “งานกีฬาประเพณีประจำปี 2561 “ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุข ตามมาตรฐานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace)โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/kwl.hosp/

Share