งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกาวิละ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและกำลังพล จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกาวิละ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

 

 

 

Share