พิธีประดับยศของกำลังพลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 พันโทหญิง ชนะรัก บุญทัน และคณะร่วมแสดงความยินดีในพิธีประดับยศของกำลังพลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ณ ห้องเอนก-โกศล มณฑลทหารบกที่ 33

Share