อย.เรียกคืนยา Valsartan ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง 5 ตำรับจากจีนหลังพบปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ ไม่มีตัวยา Valsartan ที่มีปัญหา สารปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่มาถาพ : เพจชัวร์ก่อนแชร์

Share