ของดให้บริการกายภาพบำบัด นอกเวลาราชการ

ประกาศแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายกาวิละ “ของดให้บริการกายภาพบำบัด นอกเวลาราชการ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053-245784 ต่อ 112

Share