สุดยอดส้วมระดับเขต ประจำปี 2560

ในวันที่ 4 ก.ค.61 พ.ต.หญิง พวงผกา ใจแข็ง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ค่ายกาวิละ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการรับมอบโล่ “สุดยอดส้วมระดับเขต ประจำปี 2560” จาก ทพ.สมศักดิ์ เลิศจิระจรัส รอง ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1 ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประกวดของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ในกิจกรรม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share