โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการศึกษาดูงาน

ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ พันเอกพัฒนพงค์ มีระเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการและคณะ ในการมาศึกษาดูงานยังโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ในโครงการ Green and clean hospital นวัตกรรมฉลากยาอัจฉริยะและการายงานข้อมูลการตรวจร่างกายประจำปีออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ในการทำงานให้กับบุคลากร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาศึกษาดูงานเป็นอย่างดี ณ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ

Share