ออกก­ำลังกายไปพร้อมกับวีดีทัศน์ “อนามัย30”

          รูปแบบการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อทุกสัดส่วน บริหารอย่างต่อเนื่องนาน 30 นาที โดยไม่ใช้อุปกรณ์แต่อย่างใด (Bodyweight Workout) มีระดับการออกแรงปานกลาง (Moderate Intensity) ด้วยการเคลื่อนไหวแบบแรงกระแทกต่ำ (Low Impact) พร้อมเพลงประกอบที่สนุกสนาน เร้าใจ ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์ ทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน และสุขภาพดี เพียงมีแค่รองเท้าออกกำลังกายก็สามารถออกก­ำลังกายไปพร้อมกับวีดีทัศน์ “อนามัย30” ได้แล้ว วีดีทัศน์ “อนามัย30” ประกอบด้วย
          • การออกกำลังกายรูปแบบ “อนามัย30” ระยะเวลา 30 นาที
                    1. อบอุ่นร่างกาย (Warm Up)
                    2. เคลื่อนไหวง่ายๆ (Easy Movement)
                    3. ฝึกแบบสถานี (Circuit Training)
                    4. มวยไทย (Muay Thai )
                    5. ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ (Bodyweight Strength Training )
                    6. คลายอุ่น (Cool Down )
                    7. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching)
          • คำแนะนำการปฏิบัติท่าออกกำลังกายต่างๆใน “อนามัย30” อย่างถูกต้อง
          • คำแนะนำในการออกกำลังกายจากผู้เชี่ยวชาญ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Share