ทันตกรรม

people-icon

ร.อ.หญิงฦาชุภรณ์  มั่นศุข
หัวหน้าแผนก
หมอนุ่น
ร.ต.หญิงพัทธมน เศรษสุนทรี
ทันตแพทย์
ร.ต.ทวีศักดิ์  ศิริษะ
น.ชำนาญงาน
จสอ.ธนรมย์ สอ.หญิงบุญทนา
 จ.ส.อ.ธนรมย์ ทิดดอนตอน ส.อ.หญิงบุญทนา ทิน่าน
ส.ทันตกรรม  ผู้ช่วยทันตแพทย์
อลิษา
นางอลิษา นิมา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
Share