พยาธิวิทยา

people-icon

พต.หญิง อัศวจีรา
พ.ต.หญิง อัศวจีรา ยะถา
หัวหน้าแผนก
จสอ.สุทัศน์
ร.ต.นิทัศ  มาสกลาง
น.พยาธิ
จ่าแม็ก สอ.หญิงกาญจนา
จ.ส.ท.อมรเทพ  ศรีแก้ว ส.อ.หญิง กาญจนา เอกจิตร
ส.พยาธิ ผู้ช่วยพยาบาล
null ชนากานต์ null
น.ส.ชนากานต์  คนขยัน
เทคนิคการแพทย์
Share