11111

การนวดแผนไทย

S__18792694

             การนวดแผนไทย  ทางโรงพยาบาลค่ายกาวิละให้บริการโดย เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัด และรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทยโดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัดการดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกัน โดยทั่วไปในชื่อ “นวดแผนไทย”

คลิดเพื่อขยายภาพ

Share