11111

กายภาพบำบัด

IMG_3675 copyIMG_3680 copy

               ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัด ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeeltal Patients) กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูและกล้ามเนื้อ ที่ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดเคลื่อนไหวลำบากและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดข้อต่อต่างๆ กล้ามเนื้อหรือข้อต่ออักเสบ ข้อติดแข็ง กระดูกสันหลังเสื่อม ทับเส้นประสาท ข้อเข่าเสื่อม การยาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือทำงานด้วยวิธีการรักษาโดยใช้เครื่องทางกายภาพบำบัด (Modalities) หรือเทคนิคการรักษาด้วยมือ (Manual Techniques) การรักษาด้วยการออกกำลังกาย (Therapautic Exarcise) และเทคนิคการรักษาเฉพาะ (Advanced Techniques) พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

S__16826411

Share