11111

ทันตกรรม

IMG_3643

              ทันตกรรม  ทางโรงพยาบาลค่ายกาวิละ มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ห้องตรวจรักษาที่สะอาดปลอดภัย  ซึ่งให้การรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากให้กับผู้ป่วยทุกท่านอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจฟันทั่วไป,ศัลยกรรมช่องปากและบริการทำฟันปลอม (แบบถอดได้และถอดไม่ได้)

Share