11111

จักษุวิทยา

n20130225124339_66974CheckEyes

              จักษุวิทยา ตา เป็นอวัยวะที่ใช้สื่อสารที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตเรา ช่วยให้เราได้ถ่ายทอดระหว่าง โลกภายนอกกับร่างกายถ้าขาดการดูแลปกป้องที่ดีอาจเกิดความผิดปกติและลุกลามจนนำไปสู่การสูญเสียดวงตา ทำให้เราต้องเข้าสู่ โลกแห่ง ความมืดมิดทันที สำหรับการวัดสายตา ความดันตา วัดลานสายตา พร้อมเครื่องมือ เช่น กล้องถ่ายภาพ จอประ สาทตา เพื่อสามารถตรวจสายตาของผู้มารับบริการได้

Share