กระดูกและข้อ

S__19111974

                 กระดูกและข้อ ให้การบริการดูแลรักษาความผิดปกติของกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีแพทย์ประจำเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกจากอุบัติเหตุ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว  และเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยอย่างสูงสุด

Share