กุมารเวชกรรม

S__19972171

               กุมารเวชกรรม ให้การบริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม และครบวงจร โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาครอบคลุมตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยเด็กทั้งที่เป็นโรคทั่วไป จนถึงอาการหนักที่ต้อง ได้รับการ รักษาพยาบาล และดูแลอย่างใกล้ชิด

Share