11111

อายุรกรรม

IMG_3561

               อายุรกรรม ให้บริการตรวจโรคทั่วไปทุกสาขา อาทิ โรคไต โรคหัวใจ ความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคปอด เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ โรคผิวหนัง โรคเพื่อการดูแลที่ต่อเนื่องและสะดวกรวดเร็ว โดยแพทย์เฉพาะทาง

Share