วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและกำลังพลโรงพยาบาลค่ายกาวิละเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2

Read more

จัดหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เนื่องในวันคล้ายวันป

Read more