ผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

ในวันที่ 10 ก.ย.61 พ.ต.หญิงฦาชุภรณ์ มั่นศุข หน.แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละ เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียติคุณจาก พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก จากการนำเสนอผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคราบจุลินทรีย์

Read more

รพ.ค่ายกาวิละ รณรงค์วันยุงโลก เพื่อป้องกันโรคที่มากับยุง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 61 พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันยุงโลก เนื่องในวันที่ 22 สิงหาคมของทุกปี กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นวันยุงโลก โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ค่ายทหารปลอดยุงขึ้น

Read more

เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

ในวันที่ 23 ส.ค.61 รพ.ค่ายกาวิละ ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA จากอาจารย์นายแพทย์ กฤษณ์ ขวัญเงิน

Read more

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและกำลังพล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ

Read more

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและกำลังพล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Read more

สุดยอดส้วมระดับเขต ประจำปี 2560

ในวันที่ 4 ก.ค.61 พ.ต.หญิง พวงผกา ใจแข็ง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ค่ายกาวิละ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการรับมอบโล่ “สุดยอดส้วมระดับเขต ประจำปี 2560”

Read more

พิธีประดับยศของกำลังพลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีประดับยศของกำลังพลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ณ ห้องเอนก-โกศล มณฑลทหารบกที่ 33

Read more

กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการฟื้นคืนชีพ

ในวันที่ 24 พ.ค.2561 ทีมแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายกาวิละ นำโดย พ.ต.หญิง สุดหรรษา ยาปัน พยาบาล รพ.ค่ายกาวิละ
เข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการฟื้นคืนชีพ(CPR) ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่

Read more

สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ( Healthy work place )

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 พันตรีหญิงแสงเทียน นิลพัฒนางกูร หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลค่ายกาวิละเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ รับรองการผ่านมาตรฐานจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ( Healthy work place )”

Read more

แผนการปฏิบัติการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่ (CM -Heat stroke fast track)

ในวันที่ 20 เมษายน 2561 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ พันเอกผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ราม รังสินธุ์ พันโทนายแพทย์วิริสสร วงศรีชนาลัย นายแพทย์ ธรนี กายี นายแพทย์กาจบัณทิต สุรสิทธิ์ นายแพทย์อิทธาวุธ งามพสุธาดล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more