จัดหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เนื่องในวันคล้ายวันป

Read more

ผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

ในวันที่ 10 ก.ย.61 พ.ต.หญิงฦาชุภรณ์ มั่นศุข หน.แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละ เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียติคุณจาก พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก จากการนำเสนอผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคราบจุลินทรีย์

Read more