รางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2560

รางวัล รองชนะเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรมด้านหลักการแก่ทีมผู้ประดิษฐ์ ฉลากยาอัจฉริยะ (kawila smart label ) ของโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ในพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2560

Read more