อย.เรียกคืนยา Valsartan ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง 5 ตำรับจากจีนหลังพบปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ ไม่มีตัวยา Valsartan ที่มีปัญหา สารปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

Read more

ประกาศทำลายประวัติการรักษาผู้ป่วย

ประกาศทำลายประวัติการรักษาผู้ป่วยที่มีกำหนดการเก็บรักษาเกินกว่า 5 ปี โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จะมีการทำลายประวัติผู้ป่วย ที่ไม่ได้มาใช้บริการติดต่อกัน (นานเกิน 5 ปี) หากผู้ป่วย หรือญาติ มีความประสงค์จะขอไว้กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ แผนกทะเบียนการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าได้ที่ แผนกทะเบียนการแพทย์ โทร. 053-241-644 ต่อ 75121 หรือ 053-245-784 ต่อ 116

Read more

ฉลากยาอัจฉริยะ (Kawila Smart Labels)

“ฉลากยา” คือป้ายบอกชื่อยาที่ติดแสดงไว้บนซองยาหรือหีบห่อบรรจุยาเพื่อสื่อสารข้อมูลยาและวิธีการใช้ยาให้แก่ผู้ป่วยและผู้ให้การดูแล ฉลากยารูปแบบเดิมมีพื้นที่จำกัด จึงพบปัญหาดังต่อไปนี้

Read more

รพ.ค่ายกาวิละ ยุค 4.0 นำนวัตกรรมการคัดกรอง การรายงานผล และการเก็บข้อมูล การตรวจร่างกายประจำปีออนไลน์

รพ.ค่ายกาวิละ ยุค 4.0 นำนวัตกรรมการคัดกรอง การรายงานผล และการเก็บข้อมูล การตรวจร่างกายประจำปีออนไลน์ มาใช้ช่วยลดเวลา และงบประมาณเห็นผล

Read more