ผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

ในวันที่ 10 ก.ย.61 พ.ต.หญิงฦาชุภรณ์ มั่นศุข หน.แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละ เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียติคุณจาก พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก จากการนำเสนอผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคราบจุลินทรีย์

Read more

รพ.ค่ายกาวิละ รณรงค์วันยุงโลก เพื่อป้องกันโรคที่มากับยุง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 61 พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันยุงโลก เนื่องในวันที่ 22 สิงหาคมของทุกปี กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นวันยุงโลก โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ค่ายทหารปลอดยุงขึ้น

Read more

เยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

ในวันที่ 23 ส.ค.61 รพ.ค่ายกาวิละ ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA จากอาจารย์นายแพทย์ กฤษณ์ ขวัญเงิน

Read more

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและกำลังพล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ

Read more

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พันเอกเสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกาวิละและกำลังพล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พลังของแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

Read more

อย.เรียกคืนยา Valsartan ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง 5 ตำรับจากจีนหลังพบปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางโรงพยาบาลฯ ไม่มีตัวยา Valsartan ที่มีปัญหา สารปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

Read more

สุดยอดส้วมระดับเขต ประจำปี 2560

ในวันที่ 4 ก.ค.61 พ.ต.หญิง พวงผกา ใจแข็ง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ค่ายกาวิละ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการรับมอบโล่ “สุดยอดส้วมระดับเขต ประจำปี 2560”

Read more

ประกาศทำลายประวัติการรักษาผู้ป่วย

ประกาศทำลายประวัติการรักษาผู้ป่วยที่มีกำหนดการเก็บรักษาเกินกว่า 5 ปี โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จะมีการทำลายประวัติผู้ป่วย ที่ไม่ได้มาใช้บริการติดต่อกัน (นานเกิน 5 ปี) หากผู้ป่วย หรือญาติ มีความประสงค์จะขอไว้กรุณาติดต่อขอรับได้ที่ แผนกทะเบียนการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าได้ที่ แผนกทะเบียนการแพทย์ โทร. 053-241-644 ต่อ 75121 หรือ 053-245-784 ต่อ 116

Read more