จัดหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เนื่องในวันคล้ายวันป

Read more